Завідувач сектору по роботі з персоналом та захисту персональних даних апарату Сватівської районної державної адміністрації Луганської області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботиtна посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Прийняття ефективних рішень

Управління організацією роботи

Ефективність координації з іншими

Аналітичні здібності

Багатозадачність

Цифрова грамотність

Професійні знання

 

Посадові обов'язки

1) здійснює:

керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату райдержадміністрації, надання консультативної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації з питань управління персоналом;

контроль за розробленням посадових інструкцій працівників райдержадміністрації, які затверджує керівник державної служби, та перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

роботу щодо ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового та трудового розпорядку, посадовими інструкціями, розпорядчими та іншими документами; ведення встановленої звітно-облікової документації, звітності з питань управління персоналом, аналізу кількісного та якісного складу державних службовців; обчислення стажу роботи та стажу державної служби; опрацювання листків тимчасової непрацездатності; оформлення і видачі державним службовцям службового посвідчення, довідок з місця роботи працівників райдержадміністрації;

облік військовозобов’язаних та призовників, бронювання військовозобов’язаних;

2) забезпечує:

реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних;

документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

підготовку проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

підготовку документів та проєктів наказів керівника апарату райдержадміністрації щодо: присвоєння рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років, надання відпусток, відряджень, призначення на посади та звільнення з посад;

складання графіку відпусток персоналу, контроль та ведення обліку їх надання;

здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації;

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

розгляд пропозицій та підготовки документів щодо заохочення та нагородження персоналу райдержадміністрації державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, проєктів розпорядчих актів про нагородження відзнаками райдержадміністрації та районної ради, ведення відповідного обліку;

3) організовує проведення:

оцінювання результатів службової діяльності державних службовців райдержадміністрації;

спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»;

перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

4) розробляє та подає в установленому порядку на затвердження положення про сектор та посадові інструкції його працівників;

5) звітує перед керівництвом райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань;

6) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву райдержадміністрації;

7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності сектору;

8) виконує інші обов’язки, що випливають з покладених на нього та сектор завдань, та окремі доручення керівництва в межах повноважень райдержадміністрації

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, крім осіб, що досягли 65-річного віку.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Розмір посадового окладу згідно із штатним розписом – 6100 грн.

Здійснення інших виплат – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Термін подачі заявок: 2021-06-06