Головний спеціаліст відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Луганської обласної прокуратури

Кваліфікаційні вимоги

- освіта: вища юридична освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;

- досвід роботи: не потребує;

- володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності:

- ефективність координації з іншими;

- аналітичні здібності;

- якісне виконання поставлених завдань;

- ведення діалогу;

- тактовність та повага до інших точок зору.

Професійні знання:

- знання законодавства;

- знання законодавства у сфері.

 

Посадові обов'язки

Забезпечення виконання у відділі вимог Регламенту Луганської обласної прокуратури, наказів Офісу Генерального прокурора з питань діловодства; забезпечення своєчасного, повного та об’єктивного опрацювання документів у відповідних інформаційних системах;

вивчення змісту звернень, їх відповідності вимогам законодавства, попередній розгляд та здійснення розмітки звернень;

здійснення прийому громадян, надання їм відповідних роз’яснень; прийом запитувачів інформації, надання консультацій та допомоги під час оформлення запитів; приймання звернень, що надійшли на телефон «гарячої лінії», їх облік та передача для реєстрації в установленому порядку;

ведення обліку надходження депутатських документів, документів з особистого прийому керівництва обласної прокуратури, їх руху та результатів розгляду, створення відповідної електронної бази даних, зняття з контролю;

підготовка проєктів службових листів, відповідей запитувачам інформації, наказів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу;

вивчення наглядових проваджень, інформування керівника відділу про факти порушень під час розгляду звернень, депутатських звернень і запитів у структурних підрозділах обласної прокуратури;

здійснення контролю за своєчасністю оприлюднення інформації та виконання доручень керівництва прокуратури про надання інформації на запити; ведення обліку запитів на інформацію;

вивчення проблемних питань в організації роботи у межах компетенції відділу, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, ініціювання вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків; участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів, здійсненні аналітичної роботи; ведення обліку виконаної роботи, накопичення і систематизація матеріалів, інформацій, статистичних даних, необхідних для виконання покладених на відділ завдань;

підготовка матеріалів для опублікування в засобах масової інформації, розміщення на офіційному вебсайті обласної прокуратури з питань, що належать до компетенції відділу;

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5 500,00 грн., надбавки, доплати,

премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-06-14