Начальник управління з питань соціально-економічного розвитку Сватівської районної державної адміністрації Луганської області

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

Прийняття ефективних рішень

Управління організацією роботи

Ефективність координації з іншими

Робота з великими масивами інформації

Аналітичні здібності

Багатозадачність

Цифрова грамотність

 

Посадові обов'язки

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) розробляє та подає в установленому порядку на затвердження положення про управління та посадові інструкції його працівників;

3) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань;

4) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

5) розробляє проєкти розпоряджень голови райдержадміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

6) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності управління;

8) здійснює оперативний контроль за термінами виконання контрольних документів, розпоряджень та доручень керівництва, віднесених до компетенції управління;

9) здійснює організаційно-методичне керівництво, координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку району, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення програм;

10) аналізує стан виконання показників економічного і соціального розвитку району;

11) виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку району;

12) забезпечує реалізацію державної політики з питань:

земельних відносин та раціонального використання водних ресурсів;

інвестиційної діяльності;

економічного та агропромислового розвитку;

промисловості;

транспорту та зв’язку;

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

надання адміністративних послуг;

розвитку підприємництва;

регуляторної та цінової політики;

у сферах туризму, торгівлі, громадського харчування та побутових послуг;

охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту;

13) безпосередньо займається питаннями реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, легалізації зайнятості, проведення повідомної реєстрації колективних договорів та інших питань соціального діалогу;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

15) бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

16) має володіти знаннями, вміннями і навичками, необхідними для виконання покладених на управління завдань

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, крім осіб, що досягли 65-річного віку.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Розмір посадового окладу згідно із штатним розписом – 8150 грн.

Здійснення інших виплат – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Термін подачі заявок: 2021-06-30

tttttttt