Провідний спеціаліст відділу обробки та аналізу даних статистики виробництва продукції сільського господарства управління обробки та аналізу даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра за спеціальністю «Економіка» або іншого спрямування

Досвід роботи не потребує

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1)tВиконання обробки форм державної статистичної звітності, обробки спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень) за напрямком статистики виробництва продукції сільського господарства в обсягах і в строки, передбачені планом державних статистичних спостережень.

2)tВиконання узагальнення та аналізу результатів статистичних спостережень за напрямком статистики виробництва продукції сільського господарства в обсягах і в строки, передбачені планом державних статистичних спостережень.

3)tВиконання формування вихідної статистичної інформації, її детальної перевірки та підготовки до поширення користувачам в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статичних спостережень та у відповідності до критеріїв якості та додержанням політики конфіденційності за напрямком статистики виробництва продукції сільського господарства.

4)tВиконання узагальнення інформації щодо повноти охоплення респондентів та інформації про причини неподання респондентами форм державних статистичних спостережень, моніторингу участі респондентів за напрямком статистики виробництва продукції сільського господарства.

5)tУчасть у наданні консультативної та методичної допомоги респондентам, у тому числі на платній основі, з питань обліку та статистики, участь в підготовці та проведенні нарад, семінарів, у тому числі на платній основі, з респондентами з питань заповнення статистичної звітності за напрямком статистики виробництва продукції сільського господарства.

6)tУчасть у роботі щодо розширення кола респондентів, які надають звіти засобами електронного зв’язку у державних статистичних спостереженнях.

7)tВиконання інших процесних складових процесів статистичного виробництва «Обробка даних» та «Аналіз», «Визначення потреб», «Проектування», «Збирання», «Оцінка», що передбачені планом державних статистичних спостережень за напрямком статистики виробництва продукції сільського господарства за дорученням безпосереднього керівника.

8)tПідготовка даних для включення в проекти відповідей на звернення, заяви респондентів та користувачів, що надійшли до розгляду у відділ та запити місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, з питань, що належать до їх роботи.

9)tОрганізація роботи з документами у відповідності до чинного законодавства, виконання роботи з укомплектування, зберігання, обліку та передачі в архів документів у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-07-12