провідний спеціаліст відділу підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг, контролю за наданням соціальної підтримки та нагляду за правильністю призначення (перерахунку) та виплати пенсій

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

 

Вимоги до компетентності

Вільне володіння державною мовою,досягнення результатів, відповідальність, цифрова грамотність, особистісні якості, командна робота.

 

Посадові обов'язки

перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім‘ї, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги;

проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу соціального захисту населення або його заступника;

складає акти за підсумками перевірки з висновками щодо правильності призначення державної соціальної допомоги;

здійснює моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги;

готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

співпрацює з районним центром зайнятості, службами у справах дітей, територіальним органом Пенсійного фонду України, робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими об’єднаннями у вирішенні питань соціального захисту населення та проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;

готує пропозиції щодо соціального захисту бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі;

виконує інші обов’язки, що випливають з покладених на відділ завдань у межах повноважень.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Для осіб, які досягли 65-річного віку строк призначення встановлюється відповідно до пункту 4 частини 2 статті 34 Закону України «Про державну службу».

 

Умови оплати праці

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-07-13