Провідний спеціаліст відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра, за спеціальністю за спеціальністю «Товарознавча», «Економічна», «Технічна».

Без вимог до досвіду роботи.

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Цифрова грамотність:

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах: зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу, та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.

 

Посадові обов'язки

Проводить у випадках і порядку, визначених Законом України «Про державний ринковий нагляд», перевірки документів та обстеження зразків продукції, відбирати зразки продукції і забезпечувати проведення їх експертизи (випробування).

Безперешкодно відвідувати, за умови пред’явлення службового посвідчення та направлення на проведення перевірки, у будь-який час протягом часу роботи об’єкта: торговельні та складські приміщення суб’єктів господарювання і та інші місця розповсюдження нехарчової продукції.

Вимагати від суб’єктів господарювання надання документів і матеріалів, необхідних для здійснення ринкового нагляду, одержувати копії таких документів і матеріалів.

Вимагати від посадових осіб суб’єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають під час проведення перевірок і вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Складати акти перевірок та застосовувати в установленому законом порядку адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу до суб’єктів господарювання за порушення вимог Законів України «Про державний ринковий нагляд» та «Загальну безпечність нехарчової продукції».

Проводить перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирають зразки продукції та забезпечують проведення їх експертизи (випробування).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5100 грн., надбавки за ранг та вислугу років відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

 

Термін подачі заявок: 2021-07-13