Спеціаліст Старобільської окружної прокуратури Луганської області

Кваліфікаційні вимоги

Наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за рішенням суб’єкта призначення, вільне володіння державною мовою.

Досвід роботи- Не потребує

 

 

Посадові обов'язки

Приймання вхідної кореспонденції, перевірка наявності документів та додатків до них, сортування, проставляння штампу, сканування, реєстрація та облік вхідної, вихідної кореспонденції (внесення даних до інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (СЕД)) і передача документів за призначенням;

Взаємодія із структурними підрозділами окружної прокуратури, складання номенклатури справ структурних підрозділів та створення її в електронній формі в інформаційній системі «Система електронного документообігу органів прокуратури України;

забезпечення збереження закінчених у діловодстві справ і наглядових проваджень та передавання їх до архівного фонду прокуратури в упорядкованому стані для подальшого зберігання і користування;

ведення книг обліку: вхідної, кореспонденції; вихідної кореспонденції; обліку внутрішніх документів; звернень громадян; кримінальних проваджень, витребуваних у порядку нагляду; наглядових проваджень, заведених за зверненнями, скаргами громадян, юридичних осіб, матеріалами перевірок та позовами,

реєстрація та облік вихідної кореспонденції (внесення даних інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (СЕД)), своєчасна передача зареєстрованих документів працівникам структурних підрозділів і передача їх на відправлення відповідному працівнику відділу документального забезпечення;

контроль за строками виконання контрольних документів, інформування керівника про затримку їх виконання;

ведення обліку документів, які надходять керівництву для розгляду та повернення їх з резолюціями за призначенням;

перевірка за обліками наявності попереднього листування, надання інформації щодо розділів та довідок за реєстраційними даними вихідної, відомчої та міжвідомчої кореспонденції, звернень та з інших питань, що відносяться до компетенції відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на час перебування декретної відпустки основного державного службовця. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад - 4540,00 грн., надбавки, доплати,

премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-07-15