головний спеціаліст сектору підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

 

Посадові обов'язки

- Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству;

- проводить роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, направляє постраждалих осіб до відповідних загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, інших установ та закладів, утворених районною державною адміністрацією;

- здійснює в установленому порядку реалізацію державної політики в галузі правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства, подолання гендерних стереотипів;

- координує та здійснює контроль за організацією та наданням соціальних послуг сім’ям/особам вразливих верств населення, у т.ч. , які перебувають у складних життєвих обставинах;

- здійснює роботу з обліку багатодітних сімей та готує статистичну звітність щодо кількості, стану та надання допомоги багатодітним сім’ям;

- готує пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей та жінок;

- готує та проводить інформаційно-роз’яснювальну, консультаційну роботу «гарячі лінії», семінари та тренінги з питань, що належать до компетенції сектору;

- готує на розгляд комісії необхідні документи, а також сприяє вирішенню питань щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов;

- забезпечує виконання програм та заходів щодо реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми;

- виконує інші обов’язки, визначені законодавством України, а також доручення начальника управління та його заступників.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00 грн., - згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18,01.2017 р № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’;

-надбавка до посадового окладу за ранг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18,01.2017 р № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’ (зі змінами);

-надбавка за вислугу років на державній службі (за наявності 1 року стажу державної служби);

-премія (за наявності достатнього фонду оплати праці, розмір який визначається згідно із штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України).

 

Термін подачі заявок: 2021-07-14