Консультант суду

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра - юридична, гуманітарна, економічна, технічна та інші напрямки освіти

 

 

Посадові обов'язки

1. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрових питань.

2. Здійснення аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату з питань управління персоналом.

3. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

4. Оформлення графіку відпусток працівників суду та судді, підготовка проектів наказів щодо надання відпусток працівникам суду та суддям, контроль за їх наданням та ведення обліку.

5. Оформлення і видача працівникам суду службового посвідчення.

6. Здійснення належного опрацювання та оформлення листків непрацездатності та Протоколів засідань комісії із загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

7. Підготовка розпорядчих документів щодо відрядження працівників суду та суддів.

8. Підготовка інформації та подання довідок, звітів, аналізів та узагальнень про роботу з кадрами за вимогою ТУ ДСА України в Луганській області.

9. Здійснення належного забезпечення ведення обліку суддів, державних службовців, працівників патронатної служби та інших працівників суду в інформаційно-аналітичній системі «Кадри – WEB».

10. Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції консультанта суду (по роботі з персоналом).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4440 грн.

надбавка за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця, премія (за наявності достатнього фонду оплати праці)

 

Термін подачі заявок: 2021-07-15