головний державний аудитор відділу контролю у сфері закупівель Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Економіка та підприємництво» або «Управління та адміністрування»

2. Досвід роботи - не потребує

3. Ввільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

- здійснення заходів державного фінансового контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель;

- залучення до проведення інших контрольних заходів;

- реєстрація матеріалів перевірок та оформлення матеріалів за закінченим заходом державного фінансового контролю згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою України;

- підготовка інформації, за результатами перевірки закупівель для направлення відповідному органу виконавчої влади;

- формування ревізійних справ та справ за результатами державних фінансових аудитів і передання їх на зберігання;

- складання протоколів про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;

- здійснює заходи державного фінансового контролю у формі моніторингу та перевірок закупівель, проводить інші заходи державного фінансового контролю за окремим дорученням керівництва Управління. Очолює проведення заходів державного фінансового контролю або бере в них участь;

- є відповідальною особою за зміст документів, складених за результатами заходів державного фінансового контролю, в яких бере безпосередню участь, зокрема, за повноту застосованих засобів та методів контролю, якість та обґрунтованість висновків щодо наявності порушень норм законодавства, правильність визначення винних осіб;

- забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

- дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5500 грн.;

- надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-07-19