головний державний фінансовий інспектор відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Економіка та підприємництво» / «Управління та адміністрування» або «Архітектура та будівництво»

2. Досвід роботи - не потребує

3. Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

- здійснює державний фінансовий контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, проводить оцінки виконання результативних показників та ефективності виконання бюджетних програм, виявлення упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового та фінансового характеру та ступеня їх впливу на реалізацію запланованих цілей, внесення пропозицій щодо шляхів (форм, засобів) підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- здійснює підготовки щодо проведення заходів державного фінансового контролю, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення заходів державного фінансового контролю або самостійна підготовка проекту;

- аналіз проектно-кошторисної документації, контрактів та їх фактичного виконання;

- аналіз інших відкритих даних у сфері закупівель послуг з реконструкції/будівництва об’єктів;

- виїзди на об’єкти з метою верифікації (перевірки) розкритих даних на об’єктах будівництва;

- робота з відкритими даними, пов’язаними з ремонтом/будівництвом об’єктів галузей господарства при проведенні контрольних заходів;

- забезпечує захист інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

- складає протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законодавством;

- забезпечує підготовки та проведення заходів державного фінансового контролю та зустрічних звірок, здійснення оцінки достовірності фінансової звітності підконтрольних установ, забезпечення оформлення матеріалів за ревізіями (перевірками, аудитами) згідно з порядком, установленим Держаудитслужбою;

- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5500 грн.;

- надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-07-19