Головний спеціаліст – бухгалтер

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

здійснення нарахування заробітної плати працівникам Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Луганській області (далі – Головне управління), утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, нарахування єдиного соціального внеску та інших обов’язкових зборів та вчасне їх перерахування;

забезпечення прийому, аналізу і контролю табелів обліку робочого часу та підготовка їх до лічильної обробки. Внесення зміни в особові справи працівників Головного управління щодо показників заробітної плати;

прийняття та контроль правильності оформлення листків непрацездатності та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, підготовка їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності;

забезпечення нарахування заробітної плати за дні тимчасової непрацездатності працівникам Головного управління;

формування заяв-розрахунків для здійснення фінансування та надання матеріального забезпечення працівникам Головного управління та складання звітності щодо виплати матеріального забезпечення до органів соціального страхування;

забезпечення обліку депонованої заробітної плати в розрізі працівників Головного управління;

організація та проведення процедур закупівель із забезпеченням їх об’єктивності та неупередженості відповідно до законодавства;

здійснення роботи в системі СДО «Клієнт Казначейства-Казначейство» та Є-звітність;

здійснення роботи в системі Є-dаta в частині введення договорів, звітів по виконанню фінансово - господарських операцій та даних по відрядженням;

підготовка та надання Головному управлінню державної казначейської служби України інформації, передбаченої нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України тощо;

забезпечення підготовки місячної, квартальної, річної звітності до органів податкової служби, соціального страхування, Пенсійного фонду України, органів статистики;

забезпечення підготовки довідок про доходи для призначення пенсій, отримання кредитів та інше;

забезпечення збереження бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-08-13