Головний спеціаліст – юрисконсульт

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

-tзабезпечення правильного застосування законодавства у Головному управлінні Національної соціальної сервісної служби у Луганській області (далі – Головне управління);

-tучасть у підготовці проєктів наказів та інших актів Головного управління, перевірка їх відповідності законодавству, у разі необхідності – подання нормативно-правових актів до відповідних підрозділів Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

-tскладання висновків за проєктами наказів та інших актів (у разі необхідності) щодо інших правових питань, підготовка і внесення у встановленому порядку пропозицій про зміну чи скасування актів Головного управління, що фактично втратили чинність або видані з порушенням вимог законодавства;

-tщомісячне складання та подання до відповідних територіальних підрозділів Міністерства юстиції України переліку актів, прийнятих у Головному управлінні;

-tучасть у роботі комісій, робочих груп, мобільного соціального офісу, у разі включення до їх складу;

-tздійснення претензійної, позовної роботи, забезпечення контролю за її проведенням;

-tнадання правової допомоги структурним підрозділам Головного управління;

-tпроведення роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Головного управління;

- організація та проведення процедур закупівель із забезпеченням їх об’єктивності та неупередженості відповідно до законодавства;

-tзабезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції серед державних службовців Головного управління;

-tзабезпечення в установленому порядку представництва (самопредставництво) інтересів Головного управління в судах та інших державних органах;

участь у розгляді звернень громадян, інформаційних запитів, запитів і звернень народних депутатів та депутатів місцевих рад, листів правоохоронних органів та органів державної влади

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-08-13