Начальник відділу здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Організовує роботу та координує діяльність відділу здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (далі – Відділ), основними завданнями якого є:

забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

здійснення планування роботи Відділу;

розподіл обов’язків між працівниками Відділу, визначення ступеню відповідальності кожного працівника;

забезпечення подання керівництву узагальнених статистично-аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;

забезпечення методичного супроводу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки;

розроблення та подання пропозицій керівництву стосовно щорічних планів проведення перевірок структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що забезпечують надання соціальної підтримки, а також суб’єктів, що надають соціальні послуги, з питань, що належать до компетенції Відділу;

участь у планових та позапланових перевірках структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що забезпечують надання соціальної підтримки, а також суб’єктів, що надають соціальні послуги з питань, що належать до компетенції Відділу, висвітлення інформації про їх результати;

участь у проведенні моніторингу та аналізу порушень законодавства щодо надання соціальної допомоги, висвітлення інформації про їх результати;

підготовка інформаційних-, фото- та відеоматеріалів, наповнення власних медіаресурсів Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Луганській області;

інформування аудиторії щодо діяльності Головного управління Національної соціальної сервісної служби у Луганській області за допомогою медіа-інструментів і каналів (преса, ТВ, радіо, соціальні мережі тощо). Забезпечення систематичної комунікації з представниками ЗМІ, громадськими організаціями;

використання інформаційних систем єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, а також інші програмні ресурси;

здійснення розгляду звернень, заяв та скарг підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Відділу, виявлення та усування причин, що призводять до подання громадянами скарг.

Виконання інших функцій, визначених Положенням про Відділ.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7050 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів” (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-08-13