головний спеціаліст- юрисконсульт

Кваліфікаційні вимоги

Вищу освіту ступеня молодшого бакалавра, бакалавра за однією із спеціальностей: «Право», «Міжнародне право»

 

Вимоги до компетентності

Вільне володіння державною мовою.

 

Посадові обов'язки

1tРозробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

2.tПеревіряє на відповідність законодавству, проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами, проекти наказів, що подаються на підпис директору Департаменту, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами Департаменту.

3.tПроводить разом із структурними підрозділами Департаменту роботу з перегляду згідно з компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством; інформує директора Департаменту про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

4.tОрганізовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів).

5.tБере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Департаменту в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань; організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.

6.tСприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів; подає директору Департаменту пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Департаменту.

7.tЗабезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників Департаменту, подає пропозиції директору Департаменту щодо поновлення порушених прав; організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Департаменту, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.

8.tРозглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, міськвиконкомів та райдержадміністрацій з питань, що належать до його компетенції, бере участь у розробленні відповідних нормативних та організаційно-методичних документів.

9.tРозглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на публічну інформацію.

10.tПокладення на головного спеціаліста – юрисконсульта обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (зі змінами); надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-07-23