спеціаліст

Кваліфікаційні вимоги

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Управління та адміністрування» або інша за напрямами підготовки фінансового або бухгалтерського спрямування

 

 

Посадові обов'язки

- контролює використання бланків довіреності;

- бере участь в передачі цінностей при зміні матеріально-відповідальної особи;

- оформляє договори про матеріальну відповідальність з підзвітними особам;

- веде звірку щодо руху матеріальних цінностей в межах головного розпорядника бюджетних коштів;

- складає і відповідає за зміст та рівень підготовки - м/о № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ», м/о № 16 «Забалансові рахунки», м/о № 18 про отримання ТМЦ в межах централізованих поставок;

- проводить консультації з матеріально-відповідальними особами, співробітниками, спеціалістами інших підрозділів з питань обліку матеріальних цінностей;

- складає накопичувальний реєстр надходжень по кодах класифікації доходів бюджету, надає пропозиції про внесення змін до кошторису спеціального фонду;

- бере участь в роботі комісії оцінки та по списанню матеріальних цінностей, їх знищенню;

- бере учать у складанні фінансової звітності до квартальних (річних) звітів щодо руху матеріальних цінностей;

- бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства. Контролює правильність оформлення інвентаризаційних описів;

- забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів по обліку, переміщенню та списанню матеріальних цінностей, з безоплатного отримання, централізованого постачання.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад - 4670 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’ (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-20