секретар суду

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право» або «Правоохоронна діяльність»

 

Вимоги до компетентності

Якісне виконання поставлених завдань

Цифрова грамотність

Відповідальність

 

Посадові обов'язки

Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.

- Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.

- Веде номенклатурні справи суду.

- Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.

- Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.

- Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.

- Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.

- Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.

- Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.

- Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.

- Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.

- Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.

- На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом керівника апарату суду виконує його обов’язки.

- Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4 394,00 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-20