Головний спеціаліст сектору персоналу

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра;

Досвід роботи: не потребує;

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Організація роботи разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Казначейства щодо розробки положень про структурні підрозділи. Контроль за розробленням посадових інструкцій державних службовців Головного управління Казначейства, які затверджує начальник Головного управління Казначейства, а також перегляд їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань. Аналіз кількісного та якісного складу державних службовців. Вивчення потреб в персоналі на вакантні посади в Головному управлінні Казначейства та внесення відповідних пропозицій начальнику Головного управління Казначейства.

Участь в організації проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Головного управління Казначейства. Надання консультативної допомоги з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Головного управління Казначейства та управлінь Державної казначейської служби України у містах і районах Луганської області.

Розгляд пропозицій та підготовка документів щодо заохочення та нагородження працівників територіальних органів Казначейства Луганської області державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку.

Організація складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу. Оформлення документів про присвоєння рангів державним службовцям. Ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами.

Забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Головного управління Казначейства. Забезпечення видачі у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

Участь у формуванні графіка відпусток працівників Головного управління Казначейства, підготовка проєктів наказів щодо надання відпусток працівникам Головного управління Казначейства, контроль їх подання та ведення обліку.

Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Головного управління Казначейства. Обчислення стажу роботи та державної служби працівників Головного управління Казначейства. Здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років.

Опрацювання листків тимчасової непрацездатності.

Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04