провідний спеціаліст відділу фінансів та економіки

Кваліфікаційні вимоги

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра фінансово-економічного спрямування

без вимог до досвіду роботи

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

Уважність до деталей

Відповідальність

Робота з великими масивами інформації

 

Посадові обов'язки

проведення аналітичного обліку руху коштів державних підприємств, діяльність яких координується управлінням;

щомісячне зведення оперативної звітності фінансово-господарської діяльності підприємств, діяльність яких координується управлінням;

підготовка даних з відповідних напрямів бухгалтерського обліку для складання квартальної та річної звітності;

участь у зведені виробничо-фінансових та фінансових планів державних підприємств, діяльність яких координується управлінням;

проведення методологічної роз’яснювальної роботи з підприємствами, діяльність яких координується управлінням, з питань ведення бухгалтерського обліку;

участь у проведенні інвентаризації та оформленні відповідних матеріалів;

проведення аналітичного обліку операцій відносно руху основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріалів;

ведення реєстру бухгалтерського обліку з руху матеріальних цінностей за загальним фондом;

відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій відносно руху фінансів, результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

підготовка та здача у встановлені терміни звітів за встановленими формами до Державної казначейської служби України в Луганській області;

здійснення інших повноважень, передбачених законами України та іншими нормативними актами в рамках завдань, що відносяться до компетенції відділу фінансів та економіки.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення для особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5100 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-09-09