Завідувач сектору документального забезпечення регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області (філія ГСЦ МВС)

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б»

і «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Здійснює загальне керівництво сектором документального забезпечення (далі – сектор) відповідно до завдань і функцій, визначених в Положенні про сектор. Розподіляє обов’язки між працівниками, планує роботу сектору;

здійснює первинне опрацювання вхідної кореспонденції та доведення її до керівництва центру;

здійснює контроль за виконанням службових документів у встановлені строки та за їх оформленням, відповідно до вимог Інструкції з документування управлінської діяльності;

забезпечує підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції сектору;

бере участь у перевірках службової діяльності ТСЦ МВС за дорученням керівництва РСЦ ГСЦ МВС в Луганській області;

здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з проведення експертизи цінності документів;

здійснює контроль своєчасної реєстрації та розгляду виконання звернень громадян, адвокатських запитів, запитів на публічну інформацію, запитів та звернень народних депутатів;

забезпечує своєчасне складання звітності з питань, що належать до компетенції сектору. Веде облік печаток і штампів РСЦ ГСЦ МВС в Луганській області;

розробляє перелік індексів структурних підрозділів для затвердження наказом начальника РСЦ ГСЦ МВС в Луганській області;

надає структурним підрозділам організаційно - методичну допомогу в удосконаленні та веденні діловодства. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6300 грн.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-14