Головний спеціаліст відділу ліцензування, атестації та роботи з персоналом Департаменту освіти і науки Луганської обласної держвної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:tвища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:tне потребує

Володіння державною мовою:tвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Відповідальність:

-t усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Робота з великими масивами інформації:

-tздатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

-tвміння систематизувати великий масив інформації;

-tздатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

Досягнення результатів:

-t здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Цифрова грамотність:

-tвміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-tздатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-tвміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

-tздатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

 

Посадові обов'язки

-tучасть в організації роботи щодо розробки структури Департаменту;

-tрозробка проєктів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

-tведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань;

-tорганізаційний супровід проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців категорії «Б» і «В» Департаменту;

-t документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

-tобчислення стажу роботи та державної служби персоналу Департаменту;

-tформування графіку відпусток персоналу Департаменту;

-tпідготовка проєктів наказів про призначення, переміщення, відрядження, звільнення персоналу, присвоєння рангів державного службовця, інших наказів, які належать до компетенції відділу;

-tопрацювання листків тимчасової непрацездатності персоналу Департаменту;

-tпланування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності, стимулювання до просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

-tведення обліку робочого часу персоналу Департаменту;

-tоформлення та видача персоналу Департаменту довідок з місця роботи;

-tздійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) персоналу Департаменту;

-tзабезпечення обробки, зберігання й використання персональних даних працівників Департаменту

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9900 гривень;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-08