Головний спеціаліст відділу державного контролю за використанням та охороною земель № 1 Управління з контролю за використанням та охороною земель(2 посади)

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

Стаж професійної діяльності у сфері землеустрою та/або у сфері права або стаж роботи в органах, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, не менше одного року.

Вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1.tЗдійснення державного нагляду (контролю) за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель на території Луганської області.

2.tЗдійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.

3.tОбстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації та яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару гранту) без спеціального дозволу.

4.tВнесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:

приведення у відповідальність до законодавства прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;

обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;

припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

5.tЗдійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу та вживає заходів щодо її відшкодування в установленому законодавством порядку.

6.tЗабезпечення доступу до публічної інформації, що перебуває у його володінні, забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

7.tЗабезпечення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань, що стосуються Відділу.

8.tОрганізація ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

9.tВиконання поточних завдань та окремих доручень керівництва за напрямками діяльності Відділу, Управління та Головного управління. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до

статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04