Головний спеціаліст Відділу організаційного забезпечення та документообігу Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Не потребує

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.tЗдійснення контролю за станом виконання всіх документів, які надійшли до Головного управління Держгеокадастру у Луганській області.

2.tЗдійснення контролю за своєчасним розглядом та проходженням документів в умовах електронного документообігу.

3.tВедення в установленому порядку обліку завдань, реалізація яких передбачена виконанням структурними підрозділами Головного управління

4.tПроведення випереджувального моніторингу стану виконання структурними підрозділами Головного управління завдань і рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, звернень і запитів Народних депутатів України та депутатів місцевих рад, наказів та доручень Держгеокадастру, керівництва Головного управління звернень у разі неможливості їх виконання у визначені строки.

5.tПідготовка та надання завчасного нагадування – попередження структурним підрозділам Головного управління про закінчення строків виконання документів і змісту їх завдань.

6.tПідготовка та надання структурним підрозділам Головного управління інформаційних матеріалів щодо стану виконання документів.

7.tВнесення пропозицій про зняття з контролю чи продовження термінів виконання документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за неналежне виконання документів або за їх невиконання.

8.tЗабезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства та доступ до публічної інформації, що перебуває у володінні Головного управління

9.tЗдійснення підготовки проєктів наказів і доручень керівництва з питань, що належать до компетенції Сектору.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до

статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04