головний спеціаліст відділу соціальних гарантій управління соціальних гарантій, організаційної роботи та контролю Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем магістра за однією із спеціальностей: «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Економіка», Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

-вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

-вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

-усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

-вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.

 

Посадові обов'язки

Організовує роботу щодо надання:

державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) та штатного розпису – 9900 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-27