Головний спеціаліст з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Філологія. Українська мова і література», «Журналістика», «Видавнича справа та редагування», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Архітектура», «Маркетинг», інші суміжні та PR-спеціальності.

Не потребує

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.tОрганізовує та здійснює контроль щодо підготовки інформаційних матеріалів з питань реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин спрямованих на інформування населення через засоби масової інформації.

2.tВисвітлює діяльність Головного управління, його територіальних структурних підрозділів, а також актуальні проблеми у сфері земельних відносин.

3.tЗабезпечує оприлюднення інформації про діяльність Головного управління та його територіальних структурних підрозділів на офіційних веб-сайтах Держгеокадастру, Головного управління та облдержадміністрації.

4.tПроводить систематичний моніторинг Інтернет-ресурсів та друкованих видань та готує огляд ЗМІ керівництву до публічної інформації.

5.tЗабезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.

6.tБере участь у підготовці та проведенні колегій, прес-конференцій, круглих столів, громадських слухань за участю керівництва Головного управління, забезпечує регулярне висвітлення через засоби масової інформації результатів діяльності Держгеокадастру.

7.tІнформує Держгеокадастр про висвітлення діяльності Головного управління у засобах масової інформації.

8.tГотує:

?tдля публікації матеріали про роботу Головного управління;

?tпроекти наказів Головного управління з питань, що належать до його компетенції;

?tдовідки, звіти, інформації та інші документи з питань, що належать до його компетенції.

9.tРозглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію, та надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції.

10.t Виконує якісно та в установлені строки накази, вказівки, доручення керівництва Головного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до

статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04