Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра та напрямом підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка» або іншого економічного спрямування.

Досвід роботи не потребується

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.Забезпечення вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку внутрішнього аудиту.

2.Збирання, узагальнення інформації з питань розвитку внутрішнього аудиту, підготовка відповідних пропозицій.

3.Формування піврічних планів діяльності з внутрішнього аудиту, внесення змін до них, забезпечення погодження їх та затвердження у встановлені стандартами терміни.

4.Участь у розробленні проєктів нормативно- правових актів, що належать до компетенції.

5.Визначення цілей внутрішнього аудиту, його очікуваних результатів, суттєвість помилок за результатами проведених аудитів, ризиків та оцінка ступеню їх можливого впливу.

6.Участь у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у стандартах; документування їх результатів; підготовка аудиторських звітів, висновків та рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів; здійснення контролю за станом їх реалізації; формування та зберігання матеріалів внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми документами Головного управління з питань проведення внутрішнього аудиту.

7.Участь у проведенні повторних внутрішніх аудитах для перевірки фактів, викладених у скаргах на дії працівників (у разі їх надходження до Головного управління).

8.Здійснення роботи щодо формування, зберігання, передачі до архіву та знищення справ внутрішнього аудиту відповідно до законодавства.

9.Підготовка проєктів відповідей на запитів органів державної влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції.

10.Формування звіту про результати діяльності та виконання інших завдань, що належать до повноважень..

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04