начальник Відділу матеріально-технічного забезпечення Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня магістра або за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1.tКерівництво та організація роботи відділу:

- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

- забезпечення виконання плану роботи відділу, та плану роботи Головного управління з питань, що стосуються роботи Відділу;

- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу організаційно-методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.

2.tЗабезпечення здійснення технічного обслуговування роботи Головного управління; господарське забезпечення апаратних, виробничих та інших нарад під головуванням начальника та заступників начальника Головного управління.

3.tОрганізація реєстрації вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції в автоматизованій системі документообігу «ДОК ПРОФ 3»; передача за призначенням вхідної та вихідної кореспонденції, оперативний пошук документів та їх зберігання.

4.tЗдійснення заходів щодо охорони праці, цивільного захисту і дотримання санітарних норм,пожежної безпеки в Головному управлінні; подання відповідної звітності.

5.tОрганізація проведення заходів з благоустрою території, закріпленої за Головним Управлінням та адміністративними будівлями Головного управління.

6.tПідготовка проектів наказів Головного управління з основної діяльності, листів, протоколів, договорів, актів та інших документів з питань, що належать до компетенції Відділу.

7.tПідписання та візування документів в межах своєї компетенції; засвідчення в установленому порядку копій документів, які виготовлені в Головному управлінні.

8.tНадання пропозицій щодо удосконалення форм і методів роботи з документами з урахуванням використання оргтехніки та персональних комп’ютерів.

9.tЗдійснення контролю за розробленням зведеної номенклатури справ Головного управління, та її погодження в Державному архіві області.

10.tЗдійснення контролю за правильністю оформлення та формуванням у структурних підрозділах справ, які підлягають передачі в архів Головного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04