начальник відділу соціальних гарантій управління соціальних гарантій, організаційної роботи та контролю Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем магістра за однією із спеціальностей: «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Економіка».

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

-здатність до чіткого бачення результату діяльності;

-вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

-вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

-усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

-вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

-здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

-здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

 

Посадові обов'язки

Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців відділу та створенню належних умов праці, звітує перед безпосереднім керівником про виконання покладених на управління завдань.

Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відділу, управління та Департаменту, вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

Організовує роботу відділу щодо забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики на території області реалізації державної політики у сфері надання соціальних виплат населенню.

Організовує роботу щодо надання:

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Здійснює контроль за формуванням планів та звітів за результатами роботи відділу, управління

Координує діяльність та здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері реалізації державної регуляторної політики у Департаменті

Забезпечує організацію та здійснення внутрішнього контролю в управлінні

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) та штатного розпису – 12690 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-27