секретар судових засідань

Кваліфікаційні вимоги

Вища, ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

Без вимог до досвіду роботи

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1)tвміння працювати з інформацією;

2)tорієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3)tвміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

4)tвміння вирішувати комплексні завдання.

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) здатність професійно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку.

1) здатність приймати зміни та змінюватись;

2) стресостійкість.

Досвідчений користувач ПК, знання сучасних

інформаційних технологій Windows, Microsoft Office

(Word, Excel), вміння використовувати комп’ютерне,

периферійне обладнання та програмне забезпечення,

працювати в автоматизованій системі документообігу

суду

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість, креативність та ініціативність;

5) орієнтація та саморозвиток;

6) орієнтація та обслуговування,

7) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює судові виклики і повідомлення по справах, які знаходяться у провадженні судді.

2. Оформлює заявки до органів Національної поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду обвинуваченого, готує копії відповідних судових рішень.

3. Здійснює надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS – повідомлень.

4. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.

5. Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому.

6. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.

7. Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.

8. Забезпечує аудіо та відео фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів, а також створює робочі та архівні копії аудіо та відеофонограм.

9. Забезпечує ведення протоколу судового засідання.

10. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку обвинуваченому та прокурору відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

11. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.

12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.

13. Надає в установленому законом порядку інформації про стан розгляду справ.

14. Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.

15. Виконує інші доручення керівника апарату суду, судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період на період відпустки без збереження заробітної плати як матері дитини, якій встановлено категорію «дитина- інвалід підгрупи «А» основного працівника

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4440 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця відповідно до постанови КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 року №15 (зі змінами), за наявності достатнього фонду оплати праці – надбавка за інтенсивність праці та премія відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-09-28