Заступник начальника управління — начальник відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру та обліку земель Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня магістра або за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями «Землеустрій та кадастр», «Геодезія та землеустрій», «Землевпорядкування», «Геоінформаційні системи та технології», «Правознавство».

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за землевпорядною або юридичною освітою не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.tЗабезпечення роботи щодо інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру та обліку земель в Головному управлінні Держгеокадастру у Луганській області.

2.tКерівництво та організація роботи Відділу в межах, делегованих йому начальником Управління, повноважень:

?tзабезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

?tздійснення розподілу за погодженням з начальником Управління між працівниками Відділу посадових обов’язків;

?tздійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками Відділу організаційно-методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього службового розпорядку;

?tрегулювання роботи Відділу щодо ефективної взаємодії з іншими підрозділами Головного управління з питань, що стосуються діяльності Управління;

?tвжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Управління та Відділу.

3.tУчасть у розробці проєктів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань ведення Державного земельного кадастру.

4.tЗдійснення:

?tаналітичної оцінки та реалізації завдань у сфері інформаційних технологій та захисту інформації;

?tаналізу і контролю державної статистичної звітності;

?tконтролю та забезпечення впорядкування звітності та іншої земельно-кадастрової статистичної і відомчої інформації.

5.tЗабезпечення підготовки пропозицій щодо оновлення індексних кадастрових карт (планів).

6.tМоніторинг надання адміністративних послуг згідно із законом у сфері Державного земельного кадастру.

7.tОрганізація методологічної допомоги з питань ведення Державного земельного кадастру в частині завдань і функцій Відділу.

8.tОрганізація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

9.tНадання роз’яснень та методичної допомоги з питань інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру відповідно до Положення про Відділ.

10.tУчасть у семінарах та конференціях з питань інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру та створення системи ведення кількісного та якісного обліку земель.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7800,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04