Завідувач сектору контролю Відділу організаційного забезпечення та документообігу Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня магістра або за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1.tЗабезпечення виконання завдань щодо реалізації державної політики по забезпеченню громадянами конституційного права на звернення відповідно до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», інших нормативних документів.

2.tЗабезпечення:

-tреєстрації усних і письмових звернень громадян, а також на урядову телефонну «гарячу лінію», що надходять до Управління;

-tсвоєчасного, систематичного і оперативного розміщення та оновлення інформації про роботу зі зверненнями та запитами, графіків особистих прийомів громадян керівництвом Управління на офіційному веб-сайті Управління відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.tЗдійснення первинного розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до Управління поштою та на особистих прийомах.

4.tКонтроль за розглядом письмових та усних звернень, надісланих структурним підрозділам Управління, виконання доручень керівництва Управління, що приймаються за пропозиціями, заявами, скаргами, запитами.

5.tНадання в установлені Законом України «Про звернення громадян» строки письмових відповідей авторам звернень, недопущення неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

6.tОрганізація особистих і виїзних прийомів громадян начальником Управління, першим заступником, заступником начальника відповідно до затверджених графіків.

7.tСтворення умов для першочергового розгляду або прийому керівником Управління громадян пільгової категорії.

8.tПеревірка дотримання законодавства та ведення діловодства за зверненнями громадян у структурних підрозділах Управління.

9.tСкладання звітів, узагальнення довідково-інформаційних матеріалів про звернення громадян, забезпечення їх своєчасного подання.

10.tУчасть у роботі комісії з питань розгляду звернень громадян, а також виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань, доручень керівництва Управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6300,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04