Завідувач сектору планування та закупівель Фінансового управління Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка» або іншого економічного спрямування.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.tОрганізація роботи з ведення бухгалтерського обліку та забезпечення виконання завдань, покладених на сектор. Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів відповідно до статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі»; оприлюднення інформації про планування та проведення публічних закупівель.

2.tЗдійснення керівництва діяльністю Сектору, забезпечення раціонального та ефективного розподілу посадових обов’язків між працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

3.tЗабезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

4.tУчасть:

-tу плануванні фінансово-господарської діяльності Головного управління, формуванні розрахунків витрат на утримання Головного управління;

-tу підготовці пропозицій щодо внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення управлінського обліку та правил документообігу; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності Головного управління та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище Головного управління та результати його діяльності.

5.tПогодження проектів договорів, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів.

6.tВиконання:

1)tфункцій щодо забезпечення реалізації державної політики в сфері проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти;

2)tобов’язків відповідно до положення про уповноважену особу з публічних закупівель (далі – уповноважена особа):

-tскладання та затвердження річного плану закупівель, в тому числі в електронній системі закупівель;

-tобирання проведення процедури закупівлі;

-tзабезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-tзабезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом про публічні закупівлі.

-tзабезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі.

-tпредставлення інтересів замовника з питань, пов’язаних із закупівлями, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ, надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

-tаналіз виконання договорів, укладених згідно із Законом про публічні закупівлі;

-tмоніторинг змін в законодавчому і нормативному забезпеченні функціонування системи публічних закупівель в Україні;

-tвчинення інших дій, передбачених законодавством.

7.tПідготовка фінансової звітності, здійснення складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

8.tВізування та підписання документів, що належать до його компетенції.

9.tНадання методичної допомоги працівникам Сектору з питань планування, фінансування та закупівель.

10.tВиконання функцій, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до положень про Головне управління, Фінансове управління та Сектор та доручень головного бухгалтера, керівництва Головного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6300,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04