головний спеціаліст Рубіжанського міського відділу

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра. Підготовка за напрямами «Право, Державне управління, Інформаційна безпека, Гуманітарні науки, Соціально-політичні науки» та інші.

Без вимог до досвіду роботи

Вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Головний спеціаліст Рубіжанського відділу УДМС у Луганській області надає адміністративні послуги, згідно діючого законодавства:

- з оформлення та видачі громадянам України, які постійно проживають в Україні, паспорта громадянина України та ІД – картки;

-tз оформлення та видача паспортів громадянина України та ІД – картки на заміну втрачених чи викрадених;

-tз документування паспортом громадянина України осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО;

-tз оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

-tз оформлення документів для виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання;

-tвносить в БД «Недійсний документ» відомості про стан паспорта;

- надає органам місцевого самоврядування методичну і практичну допомогу в організації виконання покладених на них завдань з питань реєстрації місця проживання громадян по відповідній ділянці роботи;

- здійснює ведення журналів обліку згідно існуючої номенклатури справ, у разі потреби готує інформацію для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

- розглядає звернення громадян, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ з напрямку діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень;

- виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівництва, видані в межах його повноважень.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно з штатним розписом – 5500,00 грн.,

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-01