головний спеціаліст відділу адміністративно-господарського забезпечення, документообігу та контролю виконавської дисципліни Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Економіка та підприємництво» або «Управління та адміністрування»

2. Досвід роботи - не потребує

3. Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

- забезпечує організацію роботи з питань діловодства в Управлінні у відповідності до нормативних документів у сфері діловодства;

- опрацьовує документи, які надійшли на ім’я начальника Управління, готує проекти резолюцій щодо виконання документів і здійснює контроль за виконанням цих документів структурними підрозділами Управління та інформує керівництво про результати;

- бере участь у підготовці проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою відділу;

- бере участь у підготовці проектів відповідей з питань, що стосуються діяльності Управління для розгляду на засіданнях колегій, нарадах та інших заходах;

- бере учать у підготовці та проведенні апаратних нарад, оформляє за їх підсумками протокольні доручення, здійснює контроль за їх виконанням;

- забезпечує організацію та проведення особистого прийому громадян начальником Управління, веде їх реєстрацію;

- організовує ділові зустрічі за участю начальника Управління, прийом працівників Управління, веде їх реєстрацію;

- готує проекти службових листів, доповідних записок, розпорядчих та інстуктивно-методичних документів з питань діловодства;

- систематизує і зберігає поточні документи, формує справи відповідно до номенклатури справ відділу.

- виконання інших доручень начальника відділу, в тому числі розробка пропозицій, рекомендацій та проєктів відомчих нормативно-правових актів з питань, що відносяться до організаційно-управлінської компетенції відділу;

- дотримується єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5500 грн.;

- надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-11