Начальник відділу № 3 Управління у Сєвєродонецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня магістра або за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальностями за спеціальностями «Землеустрій та кадастр», «Геодезія та землеустрій», «Землевпорядкування», «Геоінформаційні системи та технології», «Правознавство».

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за землевпорядною або юридичною освітою не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою.

 

 

Посадові обов'язки

1.tЗдійснення функцій Головного управління Держгеокадастру у Луганській області у реалізації державної політики в сфері земельних відносин, землеустрою використання та охорони земель на території Лисичанської міської об’єднаної територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області.

2.tКерівництво та організація роботи Відділу:

-tзабезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Відділ;

-tзабезпечення виконання плану роботи Управління та плану роботи Головного управління з питань, що стосуються роботи Відділу;

-tздійснення розподілу за погодженням з начальником Управління між працівниками Відділу посадових обов’язків;

-tздійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками Відділу організаційно-методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього службового розпорядку.

3.tЗабезпечення ефективної взаємодії з іншими підрозділами Головного управління з питань, що стосуються роботи Відділу та Управління.

4.tНадання пропозицій начальнику Управління пропозицій щодо розробки проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань ведення Державного земельного кадастру.

5.tЗабезпечення організації:

-tведення Державного земельного кадастру, інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими кадастрами та інформаційними системами в установленому порядку, у тому числі внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, обмежень у використанні земель в межах району;

-tвиконання на відповідній території робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру

6.tЗабезпечення надання адміністративних послуг згідно із законом у сфері Державного земельного кадастру.

7.tОрганізація робіт щодо здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні; внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру, відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 (із змінами).

8.tОрганізація виконання на відповідній території робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

9.tЗдійснення заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

10.tОрганізація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань, що стосуються Відділу, ведення діловодства.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04