Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за однією зі спеціальностей «027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (0322 Library, information and archival studies)», «281 Публічне управління та адміністрування (0413 Management and administration)». Досвід роботи, не потребує, вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Знання: Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»

Знання законодавства в сфері: Закону України «Про охорону культурної спадщини»; Закону України «Про охорону археологічної спадщини».

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює:

-tорганізацію і консультативно-методичну роботу з питань обліку та охорони пам’яток археології;

-tроботу з постановки на державний облік щойно виявлених пам’яток археології;

-tзбір, обробку, аналіз та використання інформації щодо пам’яток археології;

-tпідготовку проєктів відповідних рішень згідно з законодавством за результатами розгляду звернень (запитів) громадян, громадських об’єднань, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань охорони пам’яток археології.

2. Надає практичну допомогу з питань виявлення, обліку та охорони пам’яток археології структурним підрозділам РДА та ОТГ відповідальним за сферу культури.

3. Бере участь в реалізації державної політики з питань охорони пам’яток археології, забезпеченні її виконання у межах своїх повноважень.

4. Приймає та аналізує 1-ПКС (річна) «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини (адміністративні дані).

5. Готує в межах своєї компетенції відповідні проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації, супроводжує процедуру проходження погоджень проєктів розпоряджень та листів голови облдержадміністрації, профільного заступника голови облдержадміністрації та начальника Управління з питань охорони пам’яток археології.

6. Готує проєкти листів щодо інформування центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, знищення, загрозу або можливу загрозу пам’яток археології національного значення, розташованих на території області.

7. Виконує інші доручення безпосереднього керівника та начальника Управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) та штатного розпису – 9900 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-18