Начальник управління Державної служби якості освіти у Луганській області

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта, не нижче ступеня магістра;

Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

- Знання законодавства:t

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

- Знання законодавства у сфері:t

Знання:

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Закону України «Про звернення громадян»;

Положення про Державну службу якості освіти України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168 та постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 р. № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти».

-Знання основ у сфері державного управління та освітнього процесу:t

основи державного управління, фінансів;

менеджменту організації;

правила ділового етикету та ділової мови;

особливості організації освітнього процесу у закладах освіти.

 

Посадові обов'язки

- організовує та забезпечує виконання управлінням Служби законодавства України;

- забезпечує проведення інституційного аудиту закладів освіти;

- проводить роботу, пов’язану з участю Служби в сертифікації педагогічних працівників;

- забезпечує здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім закладів вищої освіти) стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та видання обов’язкових до виконання розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;

- забезпечує вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;

- організовує роботу управління Служби, визначає посадові обов’язки заступнику, керівникам структурних підрозділів та працівникам управління;

- організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників управління Служби, застосовує заохочення або приймає рішення щодо притягнення до дисциплінарних стягнень, присвоює ранги державним службовцям управління Служби відповідно до законодавства (крім своїх заступників);

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65 – річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад 10 550 грн.,

- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-12