спеціаліст відділу з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра за галуззю знань «Право»;

без вимог до досвіду роботи;

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

ефективність координації з іншими;

аналітичні здібності;

самоорганізація та самостійність в роботі;

цифрова грамотність;

проведення публічних виступів;

відповідальність;

доброчесність

 

Посадові обов'язки

1) розробляє, організовує та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією, в райдержадміністрації;

2) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності райдержадміністрації, готує план дій щодо їх усунення, вносить голові райдержадміністрації відповідні пропозиції;

3) здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів в райдержадміністрації, сприяє його врегулюванню, інформує голову райдержадміністрації та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

4) перевіряє факт подання суб’єктами декларування райдержадміністрації декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку;

5) здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в райдержадміністрації, у тому числі розглядає повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

6) забезпечує захист працівників райдержадміністрації, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва райдержадміністрації відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

7) інформує голову райдержадміністрації, Національне агентство або інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти порушення в райдержадміністрації законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

8) надає працівникам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування району методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, крім осіб, що досягли 65-річного віку.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Розмір посадового окладу згідно із штатним розписом – 4540 грн.

Здійснення інших виплат – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

 

Термін подачі заявок: 2021-11-03