головний спеціаліст сектору правового забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня бакалавра у галузі знань «Право»

 

 

Посадові обов'язки

Розробляє або бере участь у підготовці документів правового характеру;

- забезпечує правильне застосування законодавчих актів, вносить завідувачу сектору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю інспекції;

- організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань;

- здійснює претензійну та позовну роботу;

- сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів;

- розглядає звернення громадян – пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги пов’язані з роботою інспекції.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокова

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5500,00 грн.;

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-21