секретар судового засідання

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право» або «Правоохоронна діяльність»

 

Вимоги до компетентності

Якісне виконання поставлених завдань

Цифрова грамотність

Знання законодавства у сфері системи судоустрою

 

Посадові обов'язки

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді, оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб.

Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відео конференції та доповідає про це головуючому. Вручає особам, які беруть участь у судовому розгляді пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України, зазначає на повістках учасників судового процесу час перебування в суді.

Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами та проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Забезпечує ведення журналу судового засідання, протоколу судового засідання.

Виготовляє копії судових рішень (рішення, вироки, постанови, тощо). В разі відсутності помічника судді, засвідчює копій судових рішень (документів) у судових справах (кримінальних провадженнях), які перебувають у провадженні судді.

Виготовляє виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.

Здійснює вручення, направлення копій судових рішень, іншої кореспонденції сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи. Обробка вихідної кореспонденції по справам, які знаходяться в провадженні судді (підготовка листів, заповнення рекомендованих повідомлень, підписання конвертів тощо).

Здійснює оформлення судових справ (кримінальних проваджень) відповідно до вимог Інструкції з діловодства та здійснює передачу цих справ до канцелярії суду після розгляду справи суддею.

Сканує матеріали судових справ (кримінальних проваджень) та приєднує їх до обліково-статистичної картки відповідної судової справи (кримінального провадження) в Автоматизованій системі документообігу суду в період перебування справи (кримінального провадження) в провадженні судді. Вносить до ОСК АСДС необхідну інформації, що стосується розгляду судової справи під час перебування справи у провадженні відповідного судді (призначення до підготовчого судового засідання, судового засідання, перенесення, відкладення, зупинення провадження, відновлення провадження тощо).

Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря щодо організації розгляду справ.

Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4 400 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-15