Головний державний інспектор відділу прогнозу, аналізу та звітності управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

(бажано за фахом економічного спрямування)

Не потребує

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

Знання:

Податковий кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;t

Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про захист персональних даних».

Знання складових процесів виявлення податкових ризиків

 

Посадові обов'язки

Аналізує ефективність проведення камеральних перевірок, результатів проведених камеральних перевірок щодо виявлених порушень вимог законодавства та проводить заходи щодо поліпшення результативності камеральних перевірок. tt

Здійснює контроль щодо забезпечення повноти та своєчасності відображення первинних показників в підсистемах інформаційної системи органів ДПС та їх відповідним перенесенням до інтегрованої картки платника.ttt

Організовує та контролює застосування до платників податків передбачених законом фінансових (штрафних) санкцій (штрафів) за порушення вимог податкового законодавства територіальними відділами камеральних перевірок.ttt

Контролює надходження до бюджету донарахованих сум за результатами камеральних перевірок податкової звітності.ttt

Здійснює контроль за поданням платниками податків передбаченої законом звітності з податків, зборів, платежів.ttt

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-22