Головний спеціаліст відділу надходжень та видатків

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, фінансово - економічного спрямування

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду, планах спеціального фонду, планах використання бюджетних коштів, затвердженому річному та помісячному розпису асигнувань державного та місцевого бюджетів, ведення обліку планових показників.

Здійснення попереднього контролю на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань та поточного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Проведення платежів за взятими на облік бюджетними зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів, а також проведення платежів інших клієнтів.

Проведення операцій по відновленню касових видатків на реєстраційних рахунках бюджетних установ.

Здійснення операцій по безспірному списанню коштів з реєстраційних рахунків розпорядників/одержувачів бюджетних коштів на підставі виконавчих документів державних органів.

Здійснення розрахунків за міжбюджетними трансфертами.

Здійснення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами.

Здійснення повернення помилково та/або надмірно сплачених до державного та місцевих бюджетів коштів.

Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу в межах компетенції відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5300,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» (із змінами);

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-25