Начальник відділу надходжень та видатків

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта, ступінь не нижче магістра, фінансово - економічного спрямування

Досвід роботи:tдосвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Здійснення загального керівництва діяльністю відділу, організації роботи та контролю за її виконанням.

Здійснення через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів.

Формування та ведення єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Доведення до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витягів із розпису державного бюджету та змін до нього, до місцевих фінансових органів - територіального розподілу за міжбюджетними трансфертами та змін до нього.

Здійснення реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Здійснення платежів за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежів, пов’язаних з виконанням зобов’язань, взятих під державні та місцеві гарантії.

Здійснення безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду.

Здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за:

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

дотриманням правил за операціями з бюджетними коштами в іноземній валюті;

дотриманням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства у сфері закупівель в частині наявності, відповідності та правильності оформлення документів.

Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

Наданя консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6100,00 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-18