головний спеціаліст сектору обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісного центру) Управління обслуговування громадян

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtВільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатівtздатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Відповідальністьtусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Аналітичні здібностіtздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Знання законодавства у сферіtЗнання:

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про звернення громадян”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

Міжнародних угод з питань пенсійного забезпечення;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Постанови правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 №3-1 “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України ’Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

Постанови правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”;

інших нормативно-правових актів, які необхідні для виконання завдань, визначених Положенням про управління обслуговування громадян.

Знання системи пенсійного забезпеченняtОснови роботи з базами даних

 

Посадові обов'язки

здійснювати якісний і ефективний прийом та обслуговування осіб з числа пенсіонерів силових структур, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року

№ 13-1 (зі змінами);

здійснювати прийом заяв та документів (надавати перелік необхідних документів) для призначення, перерахунку, поновлення пенсії, про встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною; виплати допомоги на поховання, недоотриманої пенсії, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, виплати пенсії за довіреністю, зміни способу виплати пенсії, про припинення виплати пенсії у зв’язку з виїздом за кордон;

проводити виїзні прийоми за місцем проживання (перебування) осіб, що знаходяться на обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – головне управління);

здійснювати надання послуг дистанційно, в тому числі довідкову інформацію (номери телефонів, адреси органів Пенсійного фонду України, режим роботи, порядок звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо), здійснювати попередній запис на прийом до керівництва управління обслуговування громадян (далі – управління) відповідних структурних підрозділів головного управління;

вивчати законодавчі та нормативні акти з питань, що стосуються діяльності Управління обслуговування громадян та Пенсійного фонду України, відстежувати зміни до них;

проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо законодавства про пенсійне забезпечення, надавати консультаційну допомогу;

здійснювати прийом замовлень та видавати довідки про розмір пенсії, про перебування на обліку.

забезпечувати у межах своєї компетенції дотримання вимог Законів України “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про захист персональних даних”; виконувати інші доручення начальника Управління, завідувача сектора обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Управління, а також виконувати іншу роботу з питань, які стосуються компетенції Управління та сервісного центру;

дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

Місце розташування посади в

м. Сєвєродонецьку в приміщенні Головного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24