головний спеціаліст відділу добору, оцінки та розвитку персоналу Управління по роботі з персоналом

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України “Про відпустки”;

Закону України “Про очищення влади”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 47(із змінами);

Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України;

законодавства про державну службу, трудове законодавство, законодавчих та нормативно-правових акти, що регламентують діяльність управління персоналом.

 

Посадові обов'язки

здійснювати ведення встановленої звітно-облікової документації, готувати державну статистичну звітність з кадрових питань;

проводити роботу щодо визначення потреби в персоналі на вакантні посади в Головному управлінні; забезпечувати планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності;

приймати документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” та “В”, проводити перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність встановленим законом вимогам та подавати їх на розгляд конкурсної комісії, здійснювати інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

здійснювати планування професійного навчання державних службовців, разом з державним службовцем складати індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності узагальнювати потреби державних службовців у підготовці та підвищенні кваліфікації, вносити відповідні пропозиції начальнику Головного управління, організовувати проведення внутрішніх навчань державних службовців;

надавати консультативну допомогу учасникам оцінювання та здійснювати заходи щодо організації оцінювання, у тому числі підготовка проєктів наказів про:

визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

узагальнювати щоквартальний моніторинг про стан виконання завдань і досягнення ключових показників службової діяльності державних службовців Головного управління та керівників підпорядкованих управлінь за звітний рік;

узагальнювати щоквартальний моніторинг про стан виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності/професійного розвитку державних службовців Головного управління та керівників підпорядкованих управлінь за звітний рік;

разом з іншими структурними підрозділами головного управління організовувати роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

здійснювати облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Головному управлінні, забезпечувати контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих управліннях;

надавати консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Головного управління;

здійснювати ведення облікових даних працівників Головного управління за допомогою програмного комплексу «Облікова картка працівника» Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України;

разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду забезпечувати виконання вимог законодавства про запобігання корупції;

виконує інші доручення начальника Управління по роботі з персоналом Головного управління та начальника відділу планування та обліку персоналу Управління по роботі з персоналом, пов’язані із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Місце розташування посади в м. Сєвєродонецьку в приміщенні Головного управління

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24