головний спеціаліст відділу формування електронних трудових книжок Управління інформаційних систем та електронних реєстрів

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Знання:

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про звернення громадян”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”;

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1084 “Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі”;

Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального населення України 29.07.1993 №58;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Положення про реєстр застрахованих осіб загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене Постановою Правління Пенсійного фонду України 18 червня 2014 року № 10-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 27 березня 2018 року № 8-1);

інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань, визначених Положенням про Управління інформаційних систем та електронних реєстрів

 

Посадові обов'язки

здійснювати формування, ведення, супроводження централізованого державного автоматизованого банку відомостей системи персоніфікованого обліку застрахованих осіб, яка є складовою частиною реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб);

здійснювати опрацювання звернень щодо оцифрування відомостей про трудову діяльність, які надійшли до Головного управління.

направляти повідомлення застрахованій особі або роботодавцю через електронний кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за результатами оцифрування про виявлені випадки відсутності в трудовій книжці необхідних записів, неправильних чи неточних записів про періоди роботи, або інших розбіжностей;

контролювати та перевіряти внесені дані трудової діяльності застрахованих осіб до персональної облікової картки застрахованої особи в Реєстрі застрахованих осіб;

складати оперативну і статистичну звітність за даними Реєстру застрахованих осіб та інших електронних реєстрів;

здійснювати організаційно-методичної підтримку, супровід та поточну експлуатацію підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України;

забезпечувати внесення змін до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

у межах своєї компетенції розглядати звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян, виявляти та усувати причини, що призводять до подання громадянами скарг;

взаємодія з підприємствами, установами, організаціями з питань, які відносяться до компетенції відділу;

забезпечення дотримання законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації та захист персональних даних в межах своєї компетенції. Здійснення реалізації державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням, захист інформації з обмеженим доступом в Головному управлінні;

забезпечення додержання вимог законодавства України про державну службу та з питань запобігання корупції, правил етичної поведінки державних службовців, виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, правил внутрішнього службового розпорядку, вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;

виконання інших завдань і повноважень відповідно законодавства, Положення про Управління інформаційних систем та електронних реєстрів та доручень керівника в межах компетенції.

Місце розташування посади в смт. Троїцьке в приміщенні відділу обслуговування громадян № 10 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24