головний спеціаліст відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку Управління по роботі з персоналом

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України “Про відпустки”;

Закону України “Про очищення влади”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

Типового положення про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 47(із змінами);

Інструкції з діловодства в Пенсійному фонді України;

законодавства про державну службу, трудове законодавство, законодавчих та нормативно-правових акти, що регламентують діяльність управління персоналом.

 

Посадові обов'язки

вести встановлену звітно-облікову документацію, готувати державну статистичну та іншу звітність з кадрових питань, аналізувати кількісний та якісний склад державних службовців Головного управління;

брати участь:

в організації роботи щодо розробки структури, штатного розпису Головного управління;

у розгляді пропозиції та підготовці документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, вести відповідний облік;

за дорученням начальника Управління по роботі з персоналом в перевірці дотримання вимог про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Головному управлінні;

в межах своєї компетенції у проведенні семінарів, інших навчальних заходів з працівниками управління;

здійснювати контроль розроблення посадових інструкцій державних службовців Головного управління, які затверджує начальник Головного управління, а також переглядати їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

обчислювати стаж роботи та державної служби персоналу Головного управління; оформлювати документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

ознайомлювати державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

організовувати складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу;

оформлювати і видавати державним службовцям службові посвідчення;

готувати матеріали щодо призначення на посади та звільнення, переведення персоналу Головного управління згідно з вимогами державної служби та Кодексу законів про працю;

готувати графік відпусток працівників Головного управління та проекти наказів про відпустки працівників;

готувати у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Головного управління

здійснювати роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Головного управління;

забезпечувати:

видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

оформлення і видачу довідки з місця роботи працівникам Головного управління.

організацію проведення перевірок достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, готувати довідки про її результати;

здійснювати роботу з персональними даними державних службовців Головного управління, керівників підпорядкованих управлінь та їх заступників, а також захист таких даних при їх обробці;

здійснювати ведення облікових даних працівників головного управління за допомогою програмного комплексу «Облікова картка працівника» Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України;

разом з іншими структурними підрозділами Головного управління Фонду забезпечувати виконання вимог законодавства про запобігання корупції.

Виконувати інші доручення начальника Управління по роботі з персоналом Головного управління та заступника начальника Управління по роботі з персоналом – начальника відділу кадрового адміністрування та організаційного розвитку, пов’язані із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Місце розташування посади в м. Сєвєродонецьку в приміщенні Головного управління

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24