головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Управління пенсійного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtВільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатівtздатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Відповідальністьtусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Аналітичні здібностіtздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Знання законодавства у сферіtЗнання:

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про звернення громадян”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

Закону України “Про прокуратуру”;

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”;

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

Міжнародних угод з питань пенсійного забезпечення;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1;

Інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань, визначених Положенням про управління пенсійного забезпечення.

Знання системи пенсійного забезпеченняtОснови роботи з базами даних

 

Посадові обов'язки

судових рішень;

здійснювати вибіркову перевірку пенсійних справ на відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок), перевірку відмови в призначенні (перерахунку) пенсій чинному законодавству, виконання судового рішення щодо пенсійного забезпечення, контролювати своєчасність та повноту проведення автоматизованих перерахунків пенсій;

надавати практичну, методичну допомогу з питань пенсійного забезпечення відділам управління, підприємствам, установам, організаціям;

брати участь у проведенні контрольних заходів щодо додержання законодавства відділом призначення пенсій та відділом перерахунків пенсій;

забезпечувати перевірку документів, що підготовлені відділом застосування пенсійного забезпечення, для передачі їх на розгляд Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років;

організовувати роботу щодо виконання міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, здійснювати листування з Пенсійним фондом України та територіальними органами Фонду інших регіонів України. Надавати консультативну та методичну допомогу щодо порядку подання та оформлення документів для призначення іноземних пенсій та/або підтвердження страхового стажу на території інших держав;

забезпечувати виконання вимог законодавства про запобігання корупції та в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних.

Місце розташування посади в

м. Сєвєродонецьку в приміщенні Головного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24