головний спеціаліст відділу перерахунків пенсій Управління пенсійного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtВільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатівtздатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Відповідальністьtусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Аналітичні здібностіtздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

Знання законодавства у сферіtЗнання:

Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про звернення громадян”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

Закону України “Про прокуратуру”;

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”;

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

Міжнародних угод з питань пенсійного забезпечення;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1;

Інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань, визначених Положенням про управління пенсійного забезпечення.

Знання системи пенсійного забезпеченняtОснови роботи з базами даних

 

Посадові обов'язки

приймати рішення про перерахунок пенсій та довічного грошового утримання суддям у відставці, рішення про відмову в перерахунку відповідно до законодавства та забезпечувати дотримання термінів проведення перерахунків пенсій та довічного грошового утримання суддів у відставці при опрацюванні за принципом “Єдиної черги”;

забезпечувати відпрацювання заяв щодо запиту пенсійних справ у зв’язку зі зміною місця проживання;

здійснювати перерахунки пенсій та підтвердження страхового стажу в порядку, встановленому міжнародними договорами (угодами) у галузі пенсійного забезпечення, оформляти необхідні документи (формуляри зв’язку);

здійснювати виконання судових рішень в межах покладених зобов’язань та ведення Реєстру судових рішень та забезпечувати своєчасність внесення судових рішень до Реєстру;

здійснювати аналіз своєчасності та повноти проведених масових перерахунків пенсій у зв’язку зі змінами у законодавстві та опрацювання кандидатів на індивідуально - масовий перерахунок;

здійснювати співставлення діючих складових пенсійної виплати з документами та атрибутами оцифрованої пенсійної справи в архіві (4 етап ретроконверсії);

здійснювати верифікацію згідно списків, що надаються Міністерством фінансів України;

забезпечувати формування електронних пенсійних справ, та облік і зберігання паперових пенсійних справ;

забезпечувати виконання вимог законодавства про запобігання корупції та в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних.

Місце розташування посади в смт. Біловодськ в приміщенні відділу обслуговування громадян № 1 (сервісного центру) Управління обслуговування громадян.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24