головний спеціаліст відділу з ретроконверсії Управління пенсійного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботиtбез вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовоюtВільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатівtздатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Відповідальністьtусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень.

Аналітичні здібностіtздатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовививоди

Знання законодавства у сферіtЗнання:

Закону України “Про інформацію”;

Закону України “Про захист персональних даних”;

Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

Закону України “Про прокуратуру”;

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”;

Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”;

Положення про Пенсійний фонд України, затверджене постановою Правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014 № 28-2;

Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1;

інших нормативно-правових актів, які необхідні для виконання завдань, визначених Положенням про управління пенсійного забезпечення

Знання системи пенсійного забезпеченняtОснови роботи з базами даних

 

Посадові обов'язки

здійснювати сканування всіх паперових документів, що наявні в матеріалах паперової пенсійної справи за допомогою АРМ “Ретроконверсія”;

формувати кадри цифрових образів документів;

здійснювати документування, внесення атрибутів сканованих образів документів в АРМ “Ретроконверсія” та подальшу передачу відцифрованої пенсійної справи до центрального електронного архіву;

здійснювати перевірку на відповідність сканованих матеріалів з паперовою пенсійною справою;

забезпечувати облік та зберігання пенсійних справ під час сканування;

підтримувати в межах своїх повноважень додержання вимог законодавства про інформацію, захист інформації з обмеженим доступом, публічної інформації та персональних даних.

В порядку визначеному начальником управління пенсійного забезпечення головного управління та начальником відділу з ретроконверсії управління пенсійного забезпечення головного управління забезпечувати заміщення інших працівників відділу та управління у разі їх відсутності.

Місце розташування посади в м. Сєвєродонецьку в приміщенні Головного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65 річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 “Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-24